Urządzenia transportowe – transport ciągły

Produkujemy następujące grupy urządzeń:
1. przenośniki impulsowe – samotoki wałkowe (rolkowe);
2. przenośniki wałkowe napędzane napędem centralnym;
3. przenośniki taśmowe stałe;
4. przenośniki paskowe;
5. przenośniki łańcuchowe.

W grupie samotoków wałkowych produkujemy różne urządzenia wchodzące w skład ciągu transportowego. Są to:
1. segmenty przenośników wałkowych (rolkowych);
2. obrotnice stacjonarne;
3. przesuwnice rolkowe;
4. przesuwnice rolkowe z obrotnicą.

Podstawowe cechy elementów ciągu transportowego (dopuszczalne obciążenie, długość, szerokość, wysokość, średnice i rozstaw rolek, itp.) – każdorazowo są uzgadniane z zamawiającym.

W urządzeniach tych stosujemy wałki (rolki) wykonane z rury stalowej łożyskowane za pomocą łożysk tocznych kulkowych.

Przykładowe konstrukcje urządzeń transportu ciągłego

Rolki Ø60,3 x La) rolki gładkie
b) rolki z rowkiem na okrągły pasek napędowy
– długość rolek może zawierać się w granicach L = 150 do 2000 mm;
– dopuszczale obciążenie rolki o długości L = 500 mm wynosi 150 daN;
– kształt i wymiary końcówek osi rolek podano przykładowo. W zamówieniach należy je potwierdzić lub podać inne (z zachowaniem maksymalnej średnicy czopa – 15 mm);
– powierzchnia rolek może być: czarna (surowa rura), malowana lub cynkowana galwanicznie;
– rolki możemy pokryć rurą termokurczliwą wykonaną z modyfikowanego polietylenu.

Rolki Ø88,9 x L– wykonanie: oś z pręta Ø20; łożyska kulkowe 6204 ZZ; piasty tłoczone, przyspawane do rury;
– długość rolek może zawierać się w granicach L = 200 do 2000 mm;
– kształt i wymiary końcówek osi – do uzgodnienia z zamawiającym (z zachowaniem maksymalnej średnicy czopa – 20 mm);
– powierzchnia rolek może być: czarna (surowa rura), malowana lub cynkowana galwanicznie;
– rolki możemy wykonać z kołami łańcuchowymi

Rolki specjalneWykonujemy również rolki o innych średnicach z zakresu od 50 do 200 mm. Szczegółową konstrukcję tych rolek każdorazowo uzgadniamy z zamawiającym.