Stół współrzędnościowy typ SW-01

Stół współrzędnościowy przedłuża łańcuch kinematyczny obrabiarek i urządzeń technologicznych oraz służy do rozszerzenia ich możliwości użytkowych. Pozwala realizować ruchy w układzie osi X – Y.

Czytaj dalej

Nowoczesne i wysokoenergetyczne kotły CO

Kotły są konstruowane według najnowszych technologii spalania. Gwarantują optymalne i bezpieczne dla środowiska naturalnego wykorzystanie słomy i drewna. Mogą być instalowane jako samodzielne jednostki grzewcze, jak również w połączeniu z funkcjonującymi zespołami grzewczymi.

Czytaj dalej