Kontakt

Malborska Fabryka Obrabiarek
„PEMAL” SA

ul. Mickiewicza 1-7
82-100 Nowy Dwór Gdański

 

Telefon +48 662 107 215
Telefon +48 55 247 29 01
Fax +48 55 247 44 47
Emailmfo@pemal.pl

NIP 579-10-06-360
Sąd Rejonowy w Gdańsku nr KRS: 0000203066

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Malborska Fabryka Obrabiarek PEMAL SA, ul. Mickiewicza 1-7, 82-100 Nowy Dwór Gd.
2) kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych – odo@pemal.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu