Oferta pracy

Malborska Fabryka Obrabiarek „PEMAL” Spółka Akcyjna poszukuje kandydatów na stanowisko:

– magazynier z uprawnieniami operatora suwnic kat. I S (suwnice sterowane z kabiny),
umożliwiamy zdobycie koniecznych uprawnień, miejsce zatrudnienia: zakład w Malborku.

– spawacz z uprawnieniami do spawania w osłonie CO2, miejsce zatrudnienia: zakład w Malborku,

– ślusarz remontowy maszyn i urządzeń w zakresie: obrabiarki do metalu, skrawanie,
obróbka plastyczna, miejsce zatrudnienia: zakład w Malborku,

–  elektryk,  miejsce zatrudnienia: zakład w Malborku,

Dodatkowo poszukujemy:

– osobę na staż w zawodzie spawacz,  miejsce zatrudnienia: zakład w Malborku,

– osobę na staż w zawodzie tokarz – frezer,  miejsce zatrudnienia: zakład w Malborku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 272 33 85 w. 53 lub o przesłanie cv na adres e-mail: mfo@pemal.pl

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Malborska Fabryka Obrabiarek PEMAL SA, ul. Kościuszki 39, 82-200 Malbork
2) kontakt z Specjalistą ds. Ochrony Danych – odo@pemal.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego