Oferta pracy

Malborska Fabryka Obrabiarek „PEMAL” Spółka Akcyjna poszukuje kandydatów na stanowisko:

– magazynier z uprawnieniami operatora suwnic kat. I S (suwnice sterowane z kabiny),
umożliwiamy zdobycie koniecznych uprawnień, miejsce zatrudnienia: zakład w Nowym Dworze Gd.

– spawacz z uprawnieniami do spawania w osłonie CO2, miejsce zatrudnienia: zakład w Nowym Dworze Gd.

– ślusarz remontowy maszyn i urządzeń w zakresie: obrabiarki do metalu, skrawanie,
obróbka plastyczna, miejsce zatrudnienia: zakład w Nowym Dworze Gd.

–  elektryk,  miejsce zatrudnienia: zakład w Nowym Dworze Gd.

Dodatkowo poszukujemy:

– osobę na staż w zawodzie spawacz,  miejsce zatrudnienia: zakład w Nowym Dworze Gd.

– osobę na staż w zawodzie tokarz – frezer,  miejsce zatrudnienia: zakład w Nowym Dworze Gd.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. +48 662 107 215
lub o przesłanie cv na adres e-mail: mfo@pemal.pl

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Malborska Fabryka Obrabiarek PEMAL SA, ul. Mickiewicza 1-7, 82-100 Nowy Dwór Gd.
2) kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych – odo@pemal.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego