Przykładowe konstrukcje urządzeń transportu ciągłego

Przenośniki rolkowe napędzane i nienapędzane

Przenośniki rolkowe napędzane i nienapędzane

 

 

 

 

 

 

 

Segment przenośnika rolkoweop, nienapędzanego

Segment przenośnika rolkowego, nienapędzanego

 

 

 

 

 Przesuwnica rolkowa z obrotnicą

Przesuwnica rolkowa z obrotnicą

 

 

 

Przenośnik paskowy

Przenośnik paskowy

 

 

 

 

 

 

 

Przenośnik rolkowy z poprzecznym przenośnikiem paskowym

 

 

 

 

Przenośnik taśmowy

Przenośnik taśmowy